Drodzy Parafianie i Goście!

Człowiek karmi się i nasyca tym, co daje innym, a nie tym, co otrzymuje. Dziękując za zaangażowanie z jakim wielkodusznie służycie Kościołowi, wypraszamy dla Was obfitego błogosławieństwa.

A dzieciom i młodzieży udanego i bezpiecznego odpoczynku podczas ferii zimowych.

franciszkanie

 

Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie 19 – 26 luty 2017 r.

VII Tydzień Zwykły

 

 1. Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego dziś o godz. 18.30.

 2. Rozważania do modlitwy osobistej wyłożone są na stoliku pod chórem.

 3. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas dzisiaj o godz. 19.00.

 4. Z racji ferii zimowych nie odbędą się spotkania w ramach Seminarium Odnowy Wiary, scholi dziecięcej, fraterni Albercik oraz kręgu biblijnego dla dorosłych.

 5. Msza św. zbiorowa w intencji próśb i podziękowań kierowanych do Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w środę o godz. 18.00. Prośby i podziękowania można przynosić do zakrystii. Formularze wyłożone są na stoliku z prasą katolicką.

 6. W przyszłą niedzielę odbędzie się projekcja filmu UFAM TOBIE. To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 19.00 po ostatniej Mszy świętej. Po projekcji filmu zaplanowana została adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu.

 7. Najbliższy termin nauk chrzcielnych dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek 27.02 o godz. 19.00. Lista dokumentów, które należy skompletować zamieszczona jest na stronie internetowej parafii.

 8. Informujemy, że rekolekcje parafialne w naszej wspólnocie odbędą się od 1 do 5.03, tj. od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Ćwiczeniom duchowym przewodniczyć będzie o. Teodor Knapczyk OFM. W programie przewidziana jest Msza św. z modlitwą o uzdrowienie 4 marca (w sobotę) o godz. 12.00. Szczegółowy program zamieszczony jest w Christifideles.

 9. Wiernych, którzy pragną włączyć się w parafialną, wielkopostną peregrynację kopii figury Matki Boskiej Fatimskiej i przyjąć Ją do swojego domu, prosimy o zapisanie swoich danych na formularzu wyłożonym na stoliku z prasą katolicką.

 10. Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na cele inwestycyjne w parafii.

 

Informacje stałe:

 • Kancelaria parafialna czynna od pon-pt po Mszy św. wiecz. (godz. 18.30).

 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP w każdą niedzielę o godz. 7.40.

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie od pon- sb o godz. 8.45.

 • Próba Chóru parafialnego – wtorek godz. 19.00.

 • Krąg biblijny dla dorosłych – w czasie ferii odwołany (wtorek godz. 20.00).

 • Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spow. św. w środę o godz. 20.00.

 • Modlitwa Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek po Mszy św. wieczornej.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 1-5.03.2017 o. Teodor Knapczyk OFM

- POJEDNANIE ROZDARTEGO WNĘTRZA -

Środa Popielcowa 1.03.2017

8.45 Koronka do Bożego miłosierdzia.

9.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

18.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

19.30 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.

Czwartek 2.03.2017

8.45 Koronka do Bożego miłosierdzia.

9.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

10.00 – spotkanie dla seniorów z o. Teodorem (sala katechetyczna)

18.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

19.00 Nauka stanowa dla małżonków i rodziców (kościół).

20.30 „Nauki dla zapracowanych” – szkoła modlitwy – (Apel Jasnog.)

Piątek 3.03.2017

8.45 Koronka do Bożego miłosierdzia.

9.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

10.00 – Droga Krzyżowa

17.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

18.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

19.00 Nauka stanowa dla młodzieży (sala katechetyczna).

20.00 Droga Krzyżowa

20.30 „Nauki dla zapracowanych” – szkoła modlitwy - (Apel Jasnog.)

Sobota 4.03.2017

8.45 Koronka do Bożego miłosierdzia.

9.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

12.00 Msza z modlitwą o uzdrowienie

18.00 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym

20.30 „Nauki dla zapracowanych” – szkoła modlitwy – (Apel Jasnog.)

I Niedziela Wielkiego Postu 5.03.2017 – Zakończenie rekolekcji

Msze św.: 8.00; 10.00 (nauka dla dzieci); 11.30; 18.00 z kazaniem rekolek.

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

(Taca niedzielna na potrzeby sekretariatu ewangelizacji

oraz dzieł prowadzonych przez Ojca Rekolekcjonistę).

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2016

 

Parafia pw. Alberta Wielkiego

 

we Wrocławiu - Sołtysowicach; ul. Redycka 10/12, 51-169 Wrocław

 

 1. Dane dotyczące członków

 

liczba członków zwyczajnych

liczba członków wspierających

(jeśli są takie osoby)

15

0

 

 1. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas

 

 1. Pozyskiwanie środków

 

poz.

Podejmowane dzieła i akcje

ilość/liczba

wpływy (kwota)

1.

Rozprowadzanie świec wigilijnych i kalendarzy (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) (1.830,00 zł – 1.000,00 zł dla Caritas Archidiec.)

160 m.,

40 d.

830,00 zł

2.

Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas)

(361,00 zł – 345,00 zł dla Caritas Archidiec.)

120 m.,

10 d.

16,00 zł

3.

Rozprowadzanie chlebków miłości (Wielkanocne Dzieło Caritas)

-

-

4.

Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostna)

(539,96 zł – 278,40 zł dla Caritas Archidiec.)

19

261,56 zł

5.

Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii

10

8.200,89 zł

6.

Ofiary z imprez parafialnych (np. festyny, loterie, inne)

-

-

7.

Ofiary złożone przez osoby wspierające

-

-

8.

Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej)

 • Sprzedaż palm wielkanocnych (pomniejszona o koszty zakupu liści palmowych

 • Przeliczenie walut 4,23 EUR (k. 4,294) + 90 KC (k. 0,16) (ze zbiórek parafialnych i paschalików)

 

1

 

1

 

603,47 zł

 

34,00 zł

razem: 9.945,92 zł

 

 

 

 1. Działania

 

poz.

rodzaj wydatku

liczba/ilość osób

Koszt (wartość)

1.

Dofinansowanie kolonii dla dzieci/młodzieży

 

2 dzieci

200,00 zł

2.

Wyprawki szkolne

 

-

-

3.

Paczki świąteczne żywnościowe

 

-

-

4.

Paczki mikołajkowe

 

-

-

5.

Półkolonie

 

-

-

6.

Wsparcie finansowe rodziny – art. spożywcze, śr. czystości itp.

 

4 rodziny

644,70 zł

7.

Inne zakupy (jakie?):

 

-

-

8.

Odzież

 

 

 

9.

Obiady dla dzieci - w szkole (sumarycznie za cały rok)

 

4-7 dzieci

miesięcznie

6.126,00 zł

10.

Inne działania na rzecz osób potrzebujących pomocy (proszę wymienić):

 • Rodzina Rodzinie – wsparcie rodziny w Syrii

 

 

 

2

 

 

300,00 zł

razem 7.270,70 zł

saldo początkowe 1.279,59 zł + 4 ,00 EUR

 

przychody w wymienionym okresie 9.945,92 zł

 

wydatki w wymienionym okresie 7.270,70 zł

 

saldo końcowe 3.954,81 zł

 

 

 1. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej:

 

 • przekazanie zebranej odzieży do Stołówki Sióstr Elżbietanek przy św. Józefa we Wrocławiu; do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – ul. Koszarowa, oraz osobom potrzebującym

 • przekazanie jabłek (720 kg) dla ok. 50 osób – rodzin na terenie parafii.

 

 

 

 

Wrocław, 07.01.2017r.

miejscowość i data

 

Sporządził:

Wojciech Bernaś

100. ROCZNICA

OBJAWIEŃ FATIMSKICH

 

Objawienia fatimskie to światło. To właśnie ono – światło – jest podstawowym elementem najważniejszej w historii interwencji z Nieba, które Bóg umieścił pod datą 1917. Mija od niej sto lat, a wciąż nie jest to światło minione, wygasłe z upływem czasu albo zasłonięte nowymi latarniami objawień. Fatima coraz bardziej jaśnieje. Niektórzy zapowiadają, iż wyjdzie z niej niebawem tak wielki blask, że wszystko, co do tej pory się z nią wiąże, będzie jak kropla wody wobec ogromu morza.

Światło Fatimy zapalił dla nas Bóg. Nie przestaje ono jaśnieć na naszej drodze życia, a im głębszy wokół nas mrok, tym jaskrawszy blask objawionej w niej tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi.

Święty Jan Paweł II uczył:

Dramatyczny moment, jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinien nas skłonić do zwracania się z większą ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła z nami i dla nas zbawczą moc łaski Bożej. Uczniowie Chrystusa są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wezwani mocą Ducha Świętego do zaangażowania się w dzieło zbawienia świata, ponieważ jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie ciążyło nad nami niebezpieczeństwo samozniszczenia.

Propozycja modlitwy wieczornej
MODLITWA WIECZORNA-1.pdf
Dokument PDF [169.9 KB]

KATECHEZY CHRZCIELNE W 2017 ROKU:

 

27.02

27.03

24.04

29.05

26.06

31.07

28.08

                                         25.09

                                         30.10

                                         27.11

                                         18.12

KOLEJNE TERMINY MSZY Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:

 

4.03.2017;

5.05.2017.

Msze Święte w porządku roku szkolnego:

Niedziela: 8.00; 10.00; 11:30; 18.00

w tygodniu: 6.30; 9.00; 18.00

Spowiedź Św. przed każdą Mszą Św.

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej (ok. 18.30).

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu