Święto Miłosierdzia Bożego

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem; Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja.- Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.(Dz. 1228)

franciszkanie

Aktualności

OŚWIADCZENIE PARAFII ŚW. ALBERTA WIELKIEGO W SPRAWIE PUBLIKACJI W GAZECIE WROCŁAWSKIEJ

 

Szczęść Boże!

W Niedzielę Palmową, którą rozpoczynaliśmy Wielki Tydzień, życzyliśmy sobie wzajemnie, aby nadchodzący okres, w którym przeżywamy w sposób szczególny wydarzenia, które miały miejsce w Wieczerniku, w Ogrojcu, w Jerozolimie i na Golgocie, był dla nas okresem pobożności i skupienia w jedności oraz w miłości.

Mamy nadzieję, że Wielki Tydzień minął właśnie w takiej postawie pomimo pojawienia się publikacji w Gazecie Wrocławskiej dotyczącej naszej Parafii, a konkretnie podziału mieszkańców osiedla przy ulicy Wojaczka z parafią w związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, które odbyło się w obrębie tego osiedla. Z uwagi na duże zainteresowanie i emocje związane z tą sprawą chcielibyśmy skierować do mieszkańców Sołysowic wyjaśnienie w tej sprawie.

Z publikacji pt. „Jak droga krzyżowa podzieliła ludzi. Nie chcą jej pod oknami” autorstwa pani Weroniki Skupin wyłania się  obraz, jakoby parafianie z Sołtysowic wtargnęli bez zaproszenia na zamknięty teren prywatny, należący do Wspólnoty Mieszkaniowej i uniemożliwili normalne funkcjonowanie mieszkańcom osiedla, tj. zablokowali ruch. Co więcej, cytowane w artykule wypowiedzi o. Proboszcza zawierają sformułowania, których w większości nie użył lub użył w innym kontekście. Zostały one przedstawione w sposób odpowiadający z góry założonej tezie autora artykułu, że o. Proboszcz w sposób sprzeczny z prawem, nie konsultując ze społecznością lokalną, nie dbając o wolność i swobody mieszkańców prowadzi działania, których efektem jest podział ludzi. Wobec powyższego skierowaliśmy do redakcji dziennika wezwanie o wyjaśnienie tej sprawy tym bardziej, że zgłoszona, jeszcze przed publikacją artykułu, prośba o autoryzację została uniemożliwiona, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa prasowego.

Tymczasem nie może budzić żadnej wątpliwości fakt, o czym niejednokrotnie się już przekonaliśmy, że osoby mieszkające przy ulicy Rafała Wojaczka tworzą wspólnotę otwartą, która nie tylko, że nie stawia żadnych szlabanów, bram, czy tablic ostrzegawczych uniemożliwiających wejście na jej teren, ale przede wszystkim nie stawia szlabanów w swoich sercach.

Współwłaścicielami tworzącymi wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Wojaczka są osoby o otwartych sercach, które angażują się w życie Osiedla, w życie Parafii oraz w różne dzieła miłosierdzia oraz pomocy potrzebującym, nie tylko ściśle związanymi z Kościołem Katolickim.

  Bardzo wiele z tych osób są wiernymi, którzy należą do wspólnot działających przy Parafii (Kręgów Kościoła Domowego, Wspólnoty Matek Katolickich, Caritasu, Liturgicznej Służby Ołtarza, parafialnego chóru, Kręgu Biblijnego etc.). To właśnie z inspiracji i zaproszenia tych osób Rada Parafialna poprosiła o. Proboszcza, aby w tym roku Nabożeństwo Drogi Krzyżowej nie odbywało się tak jak zwykle ulicą Lekcyjną, ale właśnie ulicą Rafała Wojaczka. Mieszkańcy z ulicy Wojaczka również brali czynny udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, np. niosąc krzyż podczas jednej stacji Drogi Krzyżowej.

  Głębokim smutkiem napełnia nas informacja, że niektóre osoby mieszkające na ulicy Wojaczka są urażone, ponieważ nabożeństwo Drogi Krzyżowej uniemożliwiło im normalne funkcjonowanie. Zarówno podczas nabożeństwa, jak i potem nie otrzymywaliśmy żadnych informacji, iż teren mamy opuścić lub że byliśmy tam niemile widziani. Ze swojej strony dołożyliśmy też wszelkich starań, aby ewentualne utrudnienia w ruchu na osiedlu w żaden sposób nie uniemożliwiały jego funkcjonowania. W tym celu poprosiliśmy Policję o pomoc, aby nie tylko dbała o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim kierowała ruchem, by minimalizować wszelkie utrudnienia, co się udało i ruch nie został zablokowany.

Jesteśmy jednak przeświadczeni i mamy taką nadzieję, iż zaprezentowane w artykule opinie  nie odzwierciedlają myśli większości mieszkańców osiedla przy ul. Wojaczka. O. Proboszcz deklaruje równocześnie otwartość na rozmowę z każdą osobą. 

Życzymy wszystkim mieszkańcom Sołtysowic błogosławionych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei,  jedności, miłości i braterstwa. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 23 – 30 kwietnia 2017 r.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

 

 

 1. Z okazji święta Miłosierdzia Bożego zapraszamy na nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego o godz. 15.00.  Pod chórem zostały wyłożone kartki, na których można zapisać swoje intencje modlitewne. Zostaną one odczytane podczas popołudniowego nabożeństwa. W tym dniu nie będzie nabożeństwa o godz. 17.30.
 2. Rozważania do modlitwy osobistej wyłożone są na stoliku pod chórem.
 3. Skarbonki jałmużny postnej, które były rozdawane na początku Wielkiego Postu, można składać w zakrystii. Ofiary ze skarbonek zostaną przekazane do Caritasu.
 4. Spotkanie modlitewne w ramach Seminarium Odnowy Wiary jutro (poniedziałek) po Mszy św. wieczornej, podczas którego katechezę wygłosi o. Emilian.
 5. Jutro również (poniedziałek) katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.00. Lista dokumentów, które należy skompletować, zamieszczona jest na stronie internetowej parafii.
 6. Spotkanie Rady Parafialnej w środę o godz. 18.30 w refektarzu klasztornym.
 7. W związku z artykułem redaktor Weroniki Skupin w Gazecie Wrocławskiej dotyczącej organizacji drogi krzyżowej ul. Wojaczka, nasza parafia wystosowała oficjalne oświadczenie, którego treść znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablotce przed kościołem.   
 8. W dniu 6.05 (sobota) organizujemy jednodniową pielgrzymkę do legnickiego Sanktuarium św. Jacka, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny, a także do krzeszowskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Koszt 35 zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Szczegółowych informacji udziela o. Jozue.
 9. Data Pierwszej Komunii w 2018 roku została ustalona na 13 maja.
 10. Najbliższy termin Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie to 5.05 (piątek) o godz. 18.00.
 11. Za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na cele inwestycyjne w parafii.

 

ZAPOWIEDZI:

Adamczyk Bartosz, kawaler, zam. ul. Wojaczka, Wrocław i Patyk Małgorzata Grażyna, panna, zam. ul. Graniczna, Wieluń, zap. 1; Wisełka Andrzej kawaler, zam. ul. Wojaczka, Wrocław i Rupart Aneta Natalia, panna, zam. Mirków., zap. 1.

 

 

Informacje stałe:

 • Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej (godz. 18.30).
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w każdą niedzielę o godz. 7.40.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 8.45.
 • Katechumenat I – poniedziałek godz. 19.00.
 • Katechumenat II  – wtorek godz. 19.00.
 • Próba Chóru parafialnego – wtorek godz. 19.00.
 • Krąg biblijny dla dorosłych –  wtorek godz. 20.00.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spow. św. w środę o godz. 20.00.
 • Modlitwa Wspólnoty Krwi Chrystusa w czwartek po Mszy św. wieczornej.
 • Fraternia Albercik w piątek o godz. 16.00.

Peregrynacja kopii figury Matki Bożej Fatimskiej

 

Przekazanie i przyjęcie Figury Matki Bożej Fatimskiej 

 

 1. W dniu przyjęcia Figury Matki Bożej uczestniczymy wraz z Rodziną w Mszy św. wieczornej o godzinie 18:00 (dotyczy również Mszy św. w sobotę i niedzielę). Na koniec Mszy św., po błogosławieństwie, następuje uroczyste przejęcie Figury od kapłana.
 2. Razem z Figurą Matki Bożej Rodzina może przejąć: Modlitewnik, futerał ochronny na Figurę, które będą złożone w zakrystii. Do zakrystii udajemy się po Mszy św., aby zabrać ww. przedmioty oraz, aby podać dane kontaktowe do Rodziny (telefon, adres).
 3. Figurę Matki Bożej przenosimy z Kościoła do domu, jak również z domu do Kościoła w futerale ochronnym. Figury Matki Bożej nie dekorujemy.
 4. Po ustawieniu Figury Matki Bożej na przygotowanym wcześniej miejscu (np. stół nakryty białym obrusem, dwie świece, kwiaty) wszyscy śpiewają pieśń powitalną, np. „O Maryjo witam Cię…” lub „Matko, która nasz znasz”.
 5. Przedstawiciel Rodziny zapala świece i prowadzi modlitwę „Akt poświęcenia się rodziny Niepok. Sercu Maryi”, a następnie prowadzi litanię do Niepok. Serca Maryi. Po zakończeniu litanii Przedstawiciel Rodziny prosi wszystkich obecnych o pozostanie na dalszej modlitwie rodzinnej lub dziękuje wszystkim uczestnikom za ich obecność i wspólną modlitwę, jak również może zaprosić obecnych na modlitwy dnia następnego oraz modlitwy pożegnalne.
 6. Rodzina kontynuuje wspólną modlitwę wieczorną. Proponujemy rozważanie Słowa Bożego, np. o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56). Zachęcamy, aby rodzina kontynuowała wspólną modlitwę korzystając z niniejszego Modlitewnika. W szczególności proponujemy, aby Rodzina wspólnie odmówiła modlitwę różańcową z rozważaniem tajemnic z danego dania.
 7. Następnego dnia Rodzina w miarę możliwości powinna spędzić czas na osobistym przebywaniu przed Figurą Matki Bożej na modlitwie. Zachęcamy wszystkich gorąco do odprawienia Godziny Miłosierdzia (godz. 15:00), nawet jeżeli o tej godzinie nie będziemy w domu.
 8. Przed odniesieniem Figury Matki Bożej do kościoła zachęcamy Rodzinę do modlitw na pożegnanie Matki Bożej Fatimskiej. Figurę przenosimy z domu do Kościoła następnego dnia przed Mszą Świętą wieczorną (przed godz. 18:00) i ustawiamy ją na stojaku umiejscowionym przy ołtarzu. Futerał ochronny odnosimy do zakrystii. 
 9. W dniu przekazania Figury uczestniczymy wraz z rodziną i sąsiadami w Mszy Świętej wieczornej o godzinie 18:00.

100. ROCZNICA

OBJAWIEŃ FATIMSKICH

 

Objawienia fatimskie to światło. To właśnie ono – światło – jest podstawowym elementem najważniejszej w historii interwencji z Nieba, które Bóg umieścił pod datą 1917. Mija od niej sto lat, a wciąż nie jest to światło minione, wygasłe z upływem czasu albo zasłonięte nowymi latarniami objawień. Fatima coraz bardziej jaśnieje. Niektórzy zapowiadają, iż wyjdzie z niej niebawem tak wielki blask, że wszystko, co do tej pory się z nią wiąże, będzie jak kropla wody wobec ogromu morza.

Światło Fatimy zapalił dla nas Bóg. Nie przestaje ono jaśnieć na naszej drodze życia, a im głębszy wokół nas mrok, tym jaskrawszy blask objawionej w niej tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi.

Święty Jan Paweł II uczył:

Dramatyczny moment, jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinien nas skłonić do zwracania się z większą ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła z nami i dla nas zbawczą moc łaski Bożej. Uczniowie Chrystusa są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wezwani mocą Ducha Świętego do zaangażowania się w dzieło zbawienia świata, ponieważ jeszcze nigdy tak jak dzisiaj nie ciążyło nad nami niebezpieczeństwo samozniszczenia.

Propozycja modlitwy wieczornej
MODLITWA WIECZORNA.pdf
Dokument PDF [166.7 KB]

KATECHEZY CHRZCIELNE W 2017 ROKU:

 

27.03

24.04

29.05

26.06

31.07

28.08

25.09

                                       30.10

                                       27.11

                                       18.12

KOLEJNE TERMINY MSZY Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:

 

 

5.05.2017.

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Msze Święte w porządku roku szkolnego:

Niedziela: 8.00; 10.00; 11:30; 18.00

w tygodniu: 6.30; 9.00; 18.00

Spowiedź Św. przed każdą Mszą Św.

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej (ok. 18.30).

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu